Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου, agrotm.gr (εφεξής ο "Ιστότοπος"), συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, ανακοινώσεων, περιεχομένων, γραφικών και εικόνων και οποιωνδήποτε στοιχείων που φέρουν το σύμβολο "©", προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συνθήκες, καθώς και από άλλους νόμους και συνθήκες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα περιεχόμενα των σελίδων του Ιστότοπου αποτελούν ιδιοκτησία της agrotm.gr (εφεξής η "Εταιρεία"). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η εξ ολοκλήρου ή εν μέρει αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, φόρτωση, δημοσίευση ή διανομή αυτών των περιεχομένων με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση αποθήκευσης στον υπολογιστή του χρήστη και την εκτύπωση αποσπασμάτων από τις σελίδες αυτού του Ιστότοπου για αποκλειστικά προσωπική χρήση.
Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή είναι εκχωρημένα με άδεια. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η χρήση τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για υλικά που δημιουργήθηκαν ή δημοσιεύτηκαν από 3α μέρη, για τα οποία παρέχει συνδέσμους ο Ιστότοπος. Τα άτομα που αποφασίζουν να επισκεφτούν έναν ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν τον Ιστότοπο αναλαμβάνουν την ευθύνη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα κατά των ιών και άλλων καταστρεπτικών στοιχείων. Οι σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους δεν υπονοούν ότι η Εταιρεία ενεργεί ως χορηγός ή ότι είναι θυγατρική των οργανισμών που παρέχουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στους εν λόγω ιστότοπους.
Όλες οι πληροφορίες ή το υλικό που αποστέλλεται στον Ιστότοπο, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστοσελίδων, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Οιοσδήποτε αποστέλλει πληροφορίες ή υλικό (i) αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να δημοσιεύει ή να προβάλλει το περιεχόμενο του εν λόγω υλικού σε 3α μέρη, (ii) εγγυάται ότι το εν λόγω περιεχόμενο είναι δημοσιεύσιμο, και (iii) θα απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε ενέργεια τρίτων σχετικά με το εν λόγω υλικό ή τις πληροφορίες.
Αυτός ο Ιστότοπος επιτρέπει στο κοινό απεριόριστη πρόσβαση στις πληροφορίες αναφορικά με τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι εν λόγω πληροφορίες προορίζονται και για επαγγελματικό κοινό (π.χ. δημοσιογράφοι, οικονομικοί αναλυτές και επενδυτές). Στόχος της Εταιρείας είναι να παρέχει ακριβείς, ενημερωμένες πληροφορίες, ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα τυχαίου σφάλματος ή παράλειψης. Τυχόν σφάλματα που επισημαίνονται θα διορθώνονται.

AGROTM

aGROTM